Opdrachtgever: Woningstichting Berg en Terblijt

  • Architect: Vissers & Roelands; Karin Vissers
  • Aannemer: Smeets Bouw BV
  • Aanbestedingsvorm: Best Value; design & construct.

Doel:

De renovatie had tot doel de levensduur van de woningen te verlengen en de isolatiewaarde te verhogen.

Rol:

Daemen vastgoedregie heeft de volledige regie gevoerd over het proces van ontwikkeling tot en met oplevering betreffende de volgende onderwerpen: aanbesteding, contracteren, uitvoering begeleiden, bewonerscommunicatie, subsidie aanvraag, oplevering.