Opdrachtgever: Woningstichting Berg en Terblijt

  • Architect: Satijnplus
  • Aannemer: Laudy Bouw en ontwikkeling BV
  • Aanbestedingsvorm: Bouwteam na voorselectie

Korte omschrijving:

Het project betreft een nieuwbouw van 26 appartementen en het kantoor van de opdrachtgever op een inbreidingslocatie in Berg en Terblijt.

Rol:

Daemen Vastgoedregie heeft over het gehele proces van eerste initiatief tot en met de verhuring de regie gevoerd. Het betrof een complex project waar alle denkbare aspecten en procedures zijn voorgekomen zoals: aankopen locaties, sloop, bodemverontreiniging (o.a. asbest), bestemmingsplanwijziging met bezwaarprocedures van omwonenden tot aan de Raad van State, planontwikkeling, vergunningen, versteviging en inspectie van de onderliggende mergelgrotten, aanbesteding, intensieve communicatie met omwonenden en gemeente, bouwprojectmanagement, oplevering en verhuring.