Opdrachtgever: Cicero Zorggroep

  • Architect: DMV architecten
  • Aannemer: Mertens Bouw Weert
  • Aanbestedingsvorm: Design & Construct op basis van Best Value Procurement proces.

Korte omschrijving:

Het project betreft het renoveren van de bestaande gebouwen (1983 en 2004) en een uitbreiding door de ontwikkeling en nieuwbouw van een zorggebouw voor PG cliënten. Door de gekozen aanbestedingsvorm hebben 3 inschrijvers ieder een eigen plan ontwikkeld die zijn beoordeeld en gewogen. De opdrachtgever heeft gekozen voor het plan dat de meeste waarde voor de zorgorganisatie en de cliënten kon realiseren.

Rol:

Daemen Vastgoedregie fungeerde als de spil tussen zorgorganisatie en bouwers (de inschrijver en zijn ontwerp en ontwikkelteam). Daarbij lag een groot deel van de werkzaamheden in de voorbereidingen en het samenstellen van de uitvraag die met behulp van het programma Briefbuilder in een compleet en uitgebalanceerde outputspecs en aanbestedingsleidraad heeft geresulteerd. Tijdens de uitgebreide aanbesteding en de uitvoering is in de regierol meer de nadruk gelegd op procesbegeleiding en advisering. De bewaking van de positie van aannemer en opdrachtgever in dit proces heeft ertoe geleid dat een van de mooiste projecten van Cicero tot stand kon komen.